Významný růst naší společnosti v roce 2023

Rok 2023. Nejúspěšnější rok v historii firmy.

Rok 2023 byl pro naši společnost přelomový. Uzavřeli jsme několik nových partnerství, která nám pomohla rozšířit naše služby a zvýšit příjmy. Investovali jsme do nových technologií a modernizace, což vedlo ke zvýšení výrobních kapacit a efektivity.

Přestože jsme dosáhli významného růstu, zůstali jsme věrni našim rodinným hodnotám. Rok 2023 ukázal, že růst a inovace mohou jít ruku v ruce s udržením tradic, na kterých naše společnost stojí.

Článek vytvořen: 11. 7. 2024 / 09:57

Další aktuality

Nové DMG MORI CLX 350

V rámci obnovy strojního parku, podnik investoval do nového soustruhu.

6. 11. 2023

Nová konferenční místnost

Komunikace s námi nikdy nebyla snazší.

11. 7. 2024

Projekt udržitelného balení

Společně s naším zákazníkem firmou Hoerbiger pracujeme na projektu udržitelného balení

4. 12. 2023